Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Hà Thị Sáng 20/10/2021
2 Phạm Văn Hiền 20/10/2021
3 Nguyễn Văn Thạo 20/10/2021 20/10/2021
4 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH 20/10/2021
5 PHAN THỊ TUYẾT PHƯỢNG 20/10/2021 03/11/2021
6 TRƯƠNG THỊ THANH BÌNH 0989234145 20/10/2021 21/10/2021
7 Nguyễn Văn Hùng 20/10/2021
8 NGUYỄN THỊ THẮM 20/10/2021 03/11/2021
9 TRƯƠNG THỊ THÚY NGA 20/10/2021 21/10/2021
10 NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG 20/10/2021 25/10/2021