Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Tiến Thăng 17/05/2022
3 Phan Huỳnh Tiên 17/05/2022
4 HÀ NGỌC TRÂN 17/05/2022
5 CÙ HUY QUÝ 17/05/2022
6 Trần Hồng Lê 17/05/2022
7 CÙ HUY QUÝ 17/05/2022
8 LÊ THÙY DUNG 17/05/2022
9 Lê Thị Huyền Anh 17/05/2022
10 CÙ HUY QUÝ 17/05/2022