Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Mai Văn Minh 23/05/2022
3 NGUYỄN THỊ HẢI 23/05/2022
4 Công ty TNHH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MIMI THE HORSE 23/05/2022
5 ĐỖ THỊ KIM CHI 23/05/2022
6 NGUYỄN XUÂN TÍN 23/05/2022 26/05/2022
7 PHÙNG NGỌC THU 23/05/2022
8 TIÊU THANH BÌNH 23/05/2022
9 PHAN THỊ KIM THANH 23/05/2022 26/05/2022
10 NGUYỄN MINH TUẤN 23/05/2022 26/05/2022