Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 VÕ VĂN HIẾU 09/12/2021
3 TĂNG TRƯƠNG ANH ĐÀO 09/12/2021
4 PHAN THỊ THANH TUYỀN 09/12/2021
5 NGUYỄN TRỌNG KHANG 09/12/2021 13/01/2022
6 Trần Thị Á Ni 09/12/2021
7 VÕ VĂN HIẾU 09/12/2021
8 LƯU MUỐI TỰ 09/12/2021
9 NGUYỄN THỊ QUÁ 09/12/2021 13/01/2022
10 LÊ HUỲNH ANH TUẤN 09/12/2021