Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THANH TRƯỜNG 21/10/2021
2 Trịnh Thị Phương 21/10/2021
3 Khưu Hưng 21/10/2021
4 NGUYỄN THỊ THU 21/10/2021
5 LÊ THỊ QUỲNH TRANG 21/10/2021
6 Cao Phan Bội Quỳnh 21/10/2021 28/10/2021
7 CTY TNHH TMSX GIA CÔNG TRÍ ĐỨC 21/10/2021
8 Nguyễn Văn Tuấn 21/10/2021 26/10/2021
9 Nguyễn Thị Thu Ngân 21/10/2021
10 NGUYỄN HOÀNG DŨNG 21/10/2021 28/10/2021