Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Thu Trang 16/05/2022 28/05/2022
3 Huỳnh Thu Trang 16/05/2022
4 Bùi Thị Hoàng Mỹ 16/05/2022
5 Đào Vũ Hải Bình 16/05/2022
6 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 16/05/2022
7 NGUYỄN TRỌNG NHÂN 16/05/2022 30/05/2022
8 NGUYỄN TRƯỜNG 16/05/2022 30/05/2022
9 ĐỖ THIỆN TỪ 16/05/2022
10 Lee geonsoon 16/05/2022 29/06/2022