Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN CHÍ PHƯƠNG 18/05/2022 08/06/2022
3 NGUYỄN THỊ THU THANH 18/05/2022 23/05/2022
4 NGUYỄN THỊ KIM HẢO 18/05/2022 23/05/2022
5 Đặng Quang Minh 18/05/2022 23/05/2022
6 Phạm Anh Tuấn 18/05/2022
7 ĐỒNG THỊ HẰNG 18/05/2022
8 NGUYỄN THỊ MINH TRANG 18/05/2022
9 TRẦN VĂN THI 18/05/2022
10 mai thị qui 18/05/2022 23/05/2022