Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TOÀN CẦU 17/05/2022
3 Ho Thi Hoa 17/05/2022
4 NGUYỄN THIẾT VĂN 17/05/2022
5 Lý Mỹ Trâm 17/05/2022
6 NGUYỄN THỊ TRANG VI 17/05/2022
7 VÕ THIÊN HÙNG 17/05/2022
8 Bùi Thị Kim Thoa 17/05/2022
9 Lê Thị Quỳnh Duyên 17/05/2022
10 Nguyễn Thị Bình An 17/05/2022