Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Hồ Thị Hải 23/05/2022
3 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VÀNG HIỆP KIM ĐỨC 23/05/2022
4 Thái Phan Phương Thảo 23/05/2022
5 Phạm Thị Nguyệt 23/05/2022
6 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VÀNG KIM THÀNH HẬU 23/05/2022
7 BÙI THỊ TỐ QUYÊN 23/05/2022
8 Huỳnh Thị Thy Ngân 23/05/2022
9 Phạm Thanh Trúc 23/05/2022
10 Trần Đỗ Tuấn Tú 23/05/2022