Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ TRẦN AN THANH 25/05/2022
3 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ VÀ NGUỒN NHÂN LỰC VTS 25/05/2022
4 LÊ TRẦN AN THANH 25/05/2022
5 LÊ TRẦN AN THANH 25/05/2022
6 Vũ Kỳ Nam 25/05/2022
7 LÊ TRẦN AN THANH 25/05/2022
8 Phùng Thị Kim Oanh 25/05/2022
9 Hồ Thị Thanh Hương 25/05/2022
10 LÊ TRẦN AN THANH 25/05/2022