Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRƯƠNG TỐ NHƯ 01/03/2021
2 TRẦN THỊ BÍCH THUẬN 01/03/2021
3 LÊ HỒNG NGHĨA - NGUYỄN THỊ HỒNG 01/03/2021
4 NGUYỄN QUANG BẢO 01/03/2021
5 TRẦN VĂN THI 01/03/2021
6 NGUYỄN THỊ THU EM 01/03/2021
7 Phạm Hoàng 01/03/2021
8 Trần Anh Nhơn 01/03/2021
9 TỪ HỮU HÓA 01/03/2021
10 LÊ THỊ MỸ DUYÊN 01/03/2021