Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ THỊ XUÂN 30/11/2021
3 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỰ ĐỘNG HÓA ĐÔNG KINH 30/11/2021
4 LÊ THỊ LINH NGÀN 30/11/2021
5 Nguyễn Thị Minh Tâm 30/11/2021
6 ZHOU LIANYI 30/11/2021
7 ZHOU LIANYI 30/11/2021
8 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI KIM BÌNH LAND 30/11/2021
9 Vũ Thị Bích Viên 30/11/2021
10 HÀ VĂN TRUNG 30/11/2021