Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ TRUNG HIẾU 01/12/2021
3 Nguyễn Khánh Duy 01/12/2021
4 LÊ THỊ BÍCH VÂN 01/12/2021
5 NGUYỄN THỊ VIỆT 01/12/2021
6 Phạm Duy Hùng 01/12/2021
7 NGUYỄN THỊ VIỆT 01/12/2021
8 Ngô Thị Thái Hoàng 01/12/2021
9 NGUYỄN THỊ KIM CHI 01/12/2021
10 LA VĂN ĐẦY 01/12/2021 15/12/2021