Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Hoàng Mai Oanh 28/01/2022 21/02/2022
3 NGUYỄN VĂN ĐẠT 28/01/2022
4 NGUYỄN XUÂN TÙNG 28/01/2022 21/02/2022
5 BƯU ĐIỆN - DELSTASIA SDN BHD 28/01/2022 11/02/2022
6 Nguyễn Văn thanh 28/01/2022 01/02/2022
7 HOÀNG CÔNG TOẢN 28/01/2022 21/02/2022
8 VŨ THỊ MINH HOA 28/01/2022 21/02/2022
9 NGUYỄN VĂN HÙNG 28/01/2022 21/02/2022
10 BÙI KIM KHOÁI 28/01/2022 07/02/2022