Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 BÙI XUÂN THY 18/05/2022
3 Đàm Chí Hiếu OOO 18/05/2022
4 Đàm Chí Hiếu OOO 18/05/2022
5 Lý chiến nhựt 18/05/2022
6 Huỳnh Thị Mỹ Linh 18/05/2022
7 Hoàng Thị Nhung 18/05/2022
8 PHAN THI KIEU THANH 18/05/2022
9 Nguyễn Tài Thi 18/05/2022
10 Phạm thị anh thư 18/05/2022