Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LÊ TRƯỜNG VŨ 27/07/2021
2 Nguyễn Thị Trúc Giang 27/07/2021
3 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 27/07/2021 03/08/2021
4 Bưu điện (Lê Hùng Thanh) 27/07/2021 31/08/2021
5 NGUYỄN THỊ THU HÀ 27/07/2021 03/08/2021
6 Trần Thị Thu Huyền 27/07/2021
7 Tô Ánh Nguyệt 27/07/2021
8 BÙI THỊ DÂNG 27/07/2021 04/08/2021
9 Phạm Đức Thắng 27/07/2021 30/07/2021
10 Trần Thị Ngọc Lan 27/07/2021