Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 HTX XE VT DL TAXI 27/7 17/10/2019 21/10/2019
2 HTX VẬN TẢI CƠ GIỚI I TÂN BÌNH 17/10/2019 21/10/2019
3 BÙI THỊ MINH NGUYỆT 17/10/2019
4 Tiêu Châu Thy 17/10/2019
5 NGUYEN THI THU HA 17/10/2019
6 NGUYEN THI THU HA 17/10/2019
7 NGUYEN THI THU HA 17/10/2019
8 NGUYEN THI THU HA 17/10/2019
9 NGUYEN THI THU HA 17/10/2019
10 NGUYEN THI THU HA 17/10/2019