Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRAN THI DUY LINH 15/06/2021
2 PHAN THỊ THÚY HẰNG 15/06/2021
3 TRẦN ĐỨC HẠNH 15/06/2021
4 Bùi Thị Bích Hà 15/06/2021
5 NGUYỄN THỊ HIÊN 15/06/2021
6 TRẦN TUYẾT MAI 15/06/2021
7 Nguyễn Thị Thủy 15/06/2021
8 TRẦN THỊ MAI TUYỀN 15/06/2021 15/07/2021
9 CÔNG TY TNHH INYEN VINA 15/06/2021
10 Lê Thị Quỳnh Phương 15/06/2021