Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Thu Trâm 17/08/2022
3 Trần Thị Thu Trâm 17/08/2022
4 Hồ Hoàng Khang 17/08/2022
5 Trương thanh hải 17/08/2022
6 Nguyễn Ngọc Như 17/08/2022
7 Chung Thị Tuyết Mai 17/08/2022
8 PHẠM THỊ HUYÊN 17/08/2022 08/09/2022
9 PHẠM NGỌC KIM KHÁNH 17/08/2022
10 NGUYỄN THI KIM XUAN 17/08/2022