Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN VĂN THI 04/03/2021
2 TRẦN VĂN THI 04/03/2021
3 NGUYỄN THIỆN TOẠI 04/03/2021
4 TRẦN VĂN THI 04/03/2021
5 NGUYỄN HOÀNG NGỌC THÙY 04/03/2021
6 TRẦN VĂN THI 04/03/2021
7 lưu thị thúy hằng - thay đổi 04/03/2021 10/03/2021
8 Hà Thị Tú Anh 04/03/2021 26/03/2021
9 TRẦN VĂN THIỆN 04/03/2021
10 LÂM ĐỨC LỢI 04/03/2021 17/03/2021