Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ TRẦN THÙY HẠNH 30/11/2021 01/12/2021
3 PHẠM THỊ KIM LOAN 30/11/2021 01/12/2021
4 Lê Kim Anh 30/11/2021
5 Huỳnh Thị Hồng Châu 30/11/2021
6 Văn phòng đại diện Morrow Marketing Management Limited tại TP. HCM 30/11/2021
7 Nguyễn Thị Thương 30/11/2021
8 BÙI DUCÔNG TY TNHH AGRIFA 30/11/2021
9 Đồng Thị Liên 30/11/2021
10 CTY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN LS HUY TUẤN 30/11/2021