Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 20/10/2021 04/11/2021
2 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 20/10/2021 04/11/2021
3 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 20/10/2021 04/11/2021
4 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 20/10/2021 04/11/2021
5 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI M.A.I 20/10/2021 04/11/2021
6 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI M.A.I 20/10/2021 04/11/2021
7 CN CÔNG TY TNHH CHRISTIAN DIOR VIỆT NAM TẠI TP.HỒ CHÍ MINH 20/10/2021 04/11/2021
8 NGUYỄN VĂN KHOA 20/10/2021
9 Từ Chinh Tường 20/10/2021
10 CÔNG TY TNHH NISSEI PLASTIC VIỆT NAM 20/10/2021 04/11/2021