Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lê Thị Viên 22/09/2019
2 Trần Thị Thắm 22/09/2019
3 DƯƠNG NGỌC TƯỜNG 22/09/2019
4 ONWARD KASHIYAMA VIETNAM LTD-UPS 22/09/2019 01/10/2019
5 BLOCK T2 M-ONE-UPS 22/09/2019 01/10/2019
6 MINH COUGHLAN-UPS 22/09/2019 01/10/2019
7 FAHASA CORP.-UPS 22/09/2019 01/10/2019
8 FAHASA CORP.-UPS 22/09/2019 01/10/2019
9 HOANG MINH THAO NGUYEN-UPS 22/09/2019 01/10/2019
10 CAPA VINCENT-UPS 22/09/2019 01/10/2019