Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trần Thị Ngọc 26/10/2020
2 BÙI THU THỦY 26/10/2020
3 Đỗ Thị Yên Chi 26/10/2020
4 NGUYỄN ANH KHOA 26/10/2020
5 HUỲNH BÁ BỀN - NGUYỄN THỊ BÍCH NGA 26/10/2020 03/11/2020
6 NGUYỄN THỊ MAI ANH 26/10/2020
7 Công ty TNHH Gia Nguyễn A.P.T 26/10/2020
8 TRẦN VĂN TÁM 26/10/2020
9 Lê Thị Huyền Anh 26/10/2020
10 HOÀNG GIA PHƯƠNG 26/10/2020