Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHAN THỊ ĐẸP 19/01/2022
3 CAO THỊ KIM THƯỜNG 19/01/2022
4 VÕ VĂN SANG 19/01/2022
5 PHẠM THỊ KIM LOAN 19/01/2022 28/01/2022
6 HOÀNG NGỌC ANH 19/01/2022 20/01/2022
7 LÊ TRẦN HIẾU HẠNH 19/01/2022
8 ĐỖ THỊ MINH HIẾU 19/01/2022 09/02/2022
9 TRẦN QUANG MINH 19/01/2022 09/02/2022
10 Lê Thị Quỳnh Như 19/01/2022