Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Minh Tiến 26/01/2022
3 NGUYỄN PARK HOÀNG MINH 26/01/2022
4 DƯ LÝ HẲNG 26/01/2022
5 BÙI HOÀN KIẾM 26/01/2022 17/02/2022
6 Lê Thị Huyền Anh 26/01/2022
7 Lưu Văn Khương 26/01/2022
8 LÊ THỊ CHÍ HIẾU 26/01/2022
9 ONLINE - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ISA CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 26/01/2022 10/02/2022
10 LÊ THANH MINH 26/01/2022 24/02/2022