Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Ngọc Sương 27/11/2021
3 ĐỖ MINH TRANG - CTY SƠN THỦY 27/11/2021
4 Trương Nguyễn Bình Minh 27/11/2021
5 Trương Nguyễn Bình Minh 27/11/2021
6 CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN EROS 27/11/2021
7 LÊ THỊ HỒNG LAN 27/11/2021
8 ĐỖ THỊ MINH 27/11/2021 03/01/2022
9 TIÊU THANH BÌNH 27/11/2021
10 Trần Thái Thục Nhi 27/11/2021