Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ NHIỀU 11/12/2018
2 bưu điện 11/12/2018 11/12/2018
3 bưu điện 11/12/2018 11/12/2018
4 SHILLA BAGS/FDEX 11/12/2018 14/12/2018
5 FASA PIL LOGISTICS CO., LTD/FDEX 11/12/2018 14/12/2018
6 CICA VIET NAM CO LTD/FDEX 11/12/2018 14/12/2018
7 VIETNAM AIRLINE/FDEX 11/12/2018 14/12/2018
8 JANE SHIN/FDEX 11/12/2018 14/12/2018
9 ETEC AUTOMATION TECHNOLOGY CO. LTD/FDEX 11/12/2018 14/12/2018
10 LE KIEU OANH/FDEX 11/12/2018 14/12/2018