Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Văn Trọng 20/10/2021
2 Trần Thị Hương Giang 20/10/2021
3 TRƯƠNG NGỌC MINH 20/10/2021
4 ĐỖ QUỐC THƯỜNG 20/10/2021
5 Trần Thị Hương Giang 20/10/2021
6 Nguyễn Trần Thảo Trúc 20/10/2021
7 Lưu Văn Thái 20/10/2021
8 TRẦN ĐỖ THỦY TIÊN 20/10/2021
9 THAI THI KIM QUY 20/10/2021
10 Trần Nhật Hà 20/10/2021 04/11/2021