Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN VĂN THI 20/10/2021
2 Nguyễn Quốc Tuấn 20/10/2021
3 Phuong thi nguyet 20/10/2021
4 NGUYỄN THỊ HUỆ 20/10/2021 25/10/2021
5 TRẦN VĂN THI 20/10/2021
6 DƯƠNG THỊ HỒNG DUYÊN 20/10/2021
7 CTY TNHH XD TM ĐỒNG THẮNG 20/10/2021 25/10/2021
8 nguyễn thị lê nguyệt 20/10/2021
9 Nguyễn Quốc Thống 20/10/2021 29/10/2021
10 Nguyễn Quốc Thống 20/10/2021 27/10/2021