Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRAN KIM NGOC 05/10/2022
3 LĂNG QUỐC CƯỜNG 05/10/2022
4 NGUYỄN THỊ HUỆ 05/10/2022
5 Nguyễn Văn A 05/10/2022
6 Nguyễn Văn A 05/10/2022
7 VÕ MINH TÚ 05/10/2022
8 Đặng Thị Kim Loan 05/10/2022
9 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 05/10/2022
10 Lê Anh Tuấn 05/10/2022