Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phạm Hồng Vân 21/05/2022
3 Công ty TNHH Thời Trang Navy Việt Nam 21/05/2022
4 NGUYỄN THỊ THẢO MY 21/05/2022
5 Nguyễn Thị Hồng 21/05/2022
6 Hoàng Thị Thanh Tâm 21/05/2022
7 Bành Chí Linh 21/05/2022
8 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ CƠ 21/05/2022
9 Nguyễn Văn Bằng 21/05/2022
10 Bành Chí Linh 21/05/2022