Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LÊ THỊ HÀ 14/04/2021
2 LÊ THỊ MINH HIẾU 14/04/2021
3 MAI QUANG HIỂN 14/04/2021
4 NGUYỄN THỊ THANH XUÂN 14/04/2021
5 LÊ TUẤN KIỆT 14/04/2021
6 Công ty cổ phần SX TM Nông sản Hitech 14/04/2021
7 TRẦN PHƯƠNG 14/04/2021
8 LÊ TUẤN KIỆT 14/04/2021
9 NGUYỄN TRUNG TRỰC 14/04/2021 15/04/2021
10 PHẠM MINH HUẤN 14/04/2021 15/04/2021