Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Ngọc Mỹ Nhi 12/08/2022
3 TRẦN TRÚC LY 12/08/2022
4 DƯƠNG MINH KHA 12/08/2022
5 NGUYỄN KHOA ĐINH HOÀNG 12/08/2022
6 Nguyễn Quốc Thống 12/08/2022
7 HOÀNG TỪ TRUNG ĐỨC 12/08/2022
8 Nguyễn Thành Nhân 12/08/2022
9 Trần Nguyễn Tấn Duy 12/08/2022
10 HOÀNG TỪ TRUNG ĐỨC 12/08/2022