Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LA THỊ KIM THƠ 28/01/2022
3 Dương Thị Mai Hoa (bưu điện) 28/01/2022 04/03/2022
4 Đỗ Phương Anh 28/01/2022
5 Dương Thị Mai Hoa (bưu điện) 28/01/2022 04/03/2022
6 NGUYỄN LƯƠNG TƯỜNG VY 28/01/2022
7 HUỲNH THỊ MỸ THO 28/01/2022 21/02/2022
8 HUỲNH THỊ MỸ THO 28/01/2022 21/02/2022
9 HUỲNH THỊ MỸ THO 28/01/2022 21/02/2022
10 HUỲNH THỊ MỸ THO 28/01/2022 21/02/2022