Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Thị Hiền 17/05/2022
3 NGUYEN KIEU AI 17/05/2022
4 Lương Thị Kim 17/05/2022
5 CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT NAM LONG 17/05/2022
6 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐÌNH CẢNH 17/05/2022
7 Nguyễn Ngọc Quang 17/05/2022
8 Đào Hữu Lộc 17/05/2022 24/05/2022
9 BÙI THANH ĐÔNG 17/05/2022
10 TRẦN PHƯƠNG 17/05/2022