Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ VẬN CHUYỂN TUẤN NGHI 17/05/2022
3 Cty TNHH SX TM Trấn Vinh 17/05/2022
4 Hồ Thị Ngọc Bích 17/05/2022
5 Nguyễn Thị Kim 17/05/2022
6 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ VẬN CHUYỂN TUẤN NGHI 17/05/2022
7 Lê Thị Thu Trang 17/05/2022
8 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ VẬN CHUYỂN TUẤN NGHI 17/05/2022
9 CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG ANATA 17/05/2022
10 Trương Thị Hiền 17/05/2022