Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH TM DV KT HOẰNG DƯƠNG 22/05/2022
3 Hồ Thị Nhật Oanh 22/05/2022
4 Nguyễn Thị Rơi 22/05/2022
5 Nguyễn Thị Rơi 22/05/2022
6 Nguyễn Hưu Triết 22/05/2022
7 Nguyễn Thị Rơi 22/05/2022
8 BÙI TRỌNG DUY 22/05/2022
9 MAI HỮU PHƯƠNG 22/05/2022
10 Lê Thị Thu Hà 22/05/2022