Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Mai Tuấn Hải 30/07/2021
2 NGUYỄN THỊ Ý NHI 30/07/2021
3 PHẠM LONG HOÀI BẢO TÂM 30/07/2021
4 Nguyễn Thị Bình An 30/07/2021
5 PHAN THỊ PHƯỢNG 30/07/2021
6 Phạm Hồng Quang 30/07/2021
7 Trần Thị Phượng 30/07/2021
8 NGUYỄN THỊ THU HÀ 30/07/2021
9 Vương Thị Hồng Hạnh 30/07/2021 04/08/2021
10 Trần Thị Thu Huyền 30/07/2021 04/08/2021