Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phạm thị thu trang 24/01/2022
3 NGUYỄN THỊ THẮM 24/01/2022
4 TRẦN VĂN THI 24/01/2022
5 LÊ THỊ HUYỀN TRANG 24/01/2022
6 Lưu trịnh phương uyên 24/01/2022
7 KARIÊM 24/01/2022
8 LƯU VĂN SONG 24/01/2022
9 ĐỖ VĂN MẾN 24/01/2022
10 Nguyễn Thị Bình An 24/01/2022