Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 THAI THI KIM QUY 27/01/2022
3 Lê Anh Quân 27/01/2022
4 Lê Thị Quyên 27/01/2022
5 NGUYỄN THỊ HIẾU 27/01/2022
6 Trần Nguyễn Thanh Quân 27/01/2022
7 Nguyễn Thị Thùy 27/01/2022
8 Nguyễn Thành Công 27/01/2022
9 Nguyễn Thị Nhung 27/01/2022 01/02/2022
10 ĐẶNG KIM YẾN 27/01/2022 08/02/2022