Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂN HƯNG CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TAM HỢP 01/12/2020 16/12/2020
2 NGUYỄN VĂN HẢI 01/12/2020 04/12/2020
3 BÙI QUANG HIỆP 01/12/2020 08/12/2020
4 ĐỒNG TRẦN MAI TRÂM 01/12/2020
5 Nguyễn Thị Thùy Duyên 01/12/2020
6 Phan Trần Yến Trang 01/12/2020 08/12/2020
7 BÙI THỊ NHUNG 01/12/2020
8 Lê Hùng Bảo 01/12/2020
9 Tạ Duy Linh 01/12/2020
10 Nguyễn Thị Phương Mai 01/12/2020