Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thành Nhân 18/01/2022
3 Võ Thúy Vy 18/01/2022
4 Nguyễn Thành Nhân 18/01/2022
5 DƯƠNG THÀNH ĐẠT 18/01/2022 21/01/2022
6 Trần Thị Thảo 18/01/2022
7 NGUYỄN THANH TÙNG 18/01/2022 19/01/2022
8 VŨ KIM THANH 18/01/2022 15/02/2022
9 Nguyễn Thành Nhân 18/01/2022
10 VŨ ĐÌNH TÙNG 18/01/2022 19/01/2022