Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 DƯƠNG MINH TUẤN ANH 20/01/2022
3 Hoàng Thụy Kim Ngân 20/01/2022
4 NGUYỄN THỊ TRÚC GAI 20/01/2022 18/02/2022
5 LÊ THỊ PHỤNG 20/01/2022 11/02/2022
6 Nguyễn Thùy Trang 20/01/2022
7 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 20/01/2022 11/02/2022
8 NGUYỄN VĂN HỒNG 20/01/2022 11/02/2022
9 NGUYỄN VĂN THỊNH 20/01/2022 18/02/2022
10 Nguyễn Thị Ngọc Tú 20/01/2022