Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ THI THI 26/10/2021
3 Lâm Kim Thu 26/10/2021
4 TRẦN PHƯƠNG 26/10/2021
5 Nguyễn Thị Minh Hà 26/10/2021
6 NGUYỄN HOÀNG BÍCH 26/10/2021
7 Nguyễn Hữu Tín 26/10/2021
8 Trần Thị Thanh Hồng 26/10/2021
9 PHẠM TRUNG TUYẾN 26/10/2021
10 ĐẶNG XUÂN NGỌC PHƯƠNG 26/10/2021