Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN VĂN NÓI 19/10/2021 09/11/2021
2 ĐẶNG THỊ NGỌC NHƯ 18/10/2021
3 Lê Thị Thùy Dương 18/10/2021
4 PHẠM THỊ THANH HÀ 18/10/2021
5 ÂU HOÀNG THIỆN 18/10/2021
6 Nguyễn Thị Thanh Minh 18/10/2021
7 Nguyễn Thị Tơ 18/10/2021
8 Nguyễn Gia Việt Huy 18/10/2021
9 Đặng Trọng Thành 18/10/2021
10 NGUYỄN THỊ NHUNG 18/10/2021