Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Dương Ngọc Nga 20/06/2021
2 Nguyễn Văn An 20/06/2021
3 Nguyễn Thế Lưu 20/06/2021
4 LƯƠNG HỒNG PHÁT 20/06/2021
5 TRần Hoài Đức 20/06/2021
6 Đồng Viết Hoàng Phương 20/06/2021 25/06/2021
7 Lê Ngọc Khánh 20/06/2021
8 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NFOTECH 20/06/2021 19/07/2021
9 Huỳnh Phương Khanh 20/06/2021
10 PHẠM HOÀNG VƯƠNG 20/06/2021 23/06/2021