Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Hồ Hoàng Trường 10/05/2021
2 Nguyễn Ngọc Thu Thảo 10/05/2021 13/05/2021
3 BÙI THỊ SONG ANH 10/05/2021 13/05/2021
4 ĐỖ MINH THÔNG 10/05/2021 13/05/2021
5 Lý Diệu Thành 10/05/2021 13/05/2021
6 liêu thanh khiết 10/05/2021 11/05/2021
7 LÊ THỊ HẠNH HOA 10/05/2021 19/05/2021
8 CÔNG TY TNHH NGUYỄN VŨ PHÁT (Đ/d: Đỗ Trần Bảo Thư) 10/05/2021 31/05/2021
9 NGUYỄN THÁI PHƯƠNG NGÂN 10/05/2021 19/05/2021
10 Trần Phú Bảo Long 10/05/2021 17/05/2021