Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 VÕ THỊ TÁM 25/10/2021
3 NGUYỄN THỤY MAI THY 25/10/2021 28/10/2021
4 LY MINH TAM 25/10/2021
5 LÊ QUANG LONG 25/10/2021
6 Nguyễn Minh Khánh 25/10/2021
7 BÙI LỆ THƠ 25/10/2021 26/10/2021
8 TRƯƠNG QUANG SANG 25/10/2021
9 LÊ THỊ DẠ UYÊN 25/10/2021 28/10/2021
10 ha doan cuong 25/10/2021 03/11/2021