Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 MAI QUỐC THÁI 05/07/2022
3 LÊ THANH TRÀ 05/07/2022
4 PHẠM THỊ THANH THỦY 05/07/2022
5 Phùng Thị Thanh Thảo 05/07/2022
6 Nguyễn Thị Minh Hà 05/07/2022
7 NGUYỄN NGỌC HÙNG 05/07/2022
8 TRẦN VIẾT QUÂN 05/07/2022
9 LÊ NGỌC BẢO PHƯƠNG 05/07/2022
10 TRẦN VĂN TRÁNH 05/07/2022